Få din investering til at vokse

- som ringe i vandet med puljeinvestering.
Her går du sammen med andre om at investere i obligationer og aktier.

Hvordan fungerer det?

Med KontoInvest investerer du i værdipapirer uden besvær, og i praksis slipper du for at omlægge porteføljen og geninvestere dit afkast. Det er lige så nemt som at have en konto. Du kan vælge mellem seks forskellige puljer, som afhænger af din risikovillighed.

Beregn din opsparing herunder

Beregn din opsparing

{{ formatFloatToDanishInt(controllers.initialDeposit.customOptions.min)}} {{controllers.initialDeposit.unit}}
{{ controllers.initialDeposit.unit}}

{{ formatFloatToDanishInt(controllers.yearlyDeposit.customOptions.min)}} {{controllers.yearlyDeposit.unit}}
{{ formatFloatToDanishInt(controllers.yearlyDeposit.customOptions.max)}} {{ controllers.yearlyDeposit.unit}}

{{ controllers.risc.minValueText}}
{{ controllers.risc.maxValueText}}

{{ formatFloatToDanishInt(controllers.lifeTime.customOptions.min)}} {{controllers.lifeTime.unit}}
{{ formatFloatToDanishInt(controllers.lifeTime.customOptions.max)}} {{ controllers.lifeTime.unit}}

*Løbende omkostninger er de årlige omkostninger i produktet. Det vil sige omkostninger til forvaltning, administration samt øvrige omkostninger til drift. Transaktionsomkostninger i relation til porteføljepleje er ikke en del af de løbende omkostninger.

De simulerede afkast i beregneren ovenfor er baseret på Rådet for Afkastforventningers samfundsforudsætninger fratrukket puljens omkostninger.


Tabellen nedenfor viser de forventede afkast i de enkelte puljer baseret Rådet for Afkastforventningers samfundsforudsætningergældende fra 1. juli 2024. Afkast i tabellen er ekskl. puljens omkostninger.

KontoInvest RenteKontoInvest 10KontoInvest 30KontoInvest 55KontoInvest 75KontoInvest Aktier
Afkast 1-5 år3,52%3,77%4,41%5,23%5,80%6,70%
Afkast 6-10 år3,79%4,00%4,72%5,65%6,28%7,28%
Afkast efter 10 år3,50%4,03%4,56%5,26%5,75%6,50%

Det er ikke risikofrit at investere i KontoInvest. Du vil hvert år enten få et negativt eller positivt afkast, der svarer til din andel af de enkelte KontoInvest-puljers afkast.

Beregningerne er tiltænkt som generel information, ligesom der tages forbehold for nøjagtigheden af oplysningerne. Såfremt du ønsker at indtræde i en pulje, bør du forinden tage kontakt til din rådgiver for at få specifik rådgivning tilpasset dine forhold og behov. Opmærksomheden henledes på, at tidligere afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og fremtidig kursudvikling.

Anbefaling: KontoInvest er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Du investerer ansvarligt

Du får professionel pleje af din opsparing

Du får mulighed for et højere afkast end ved kontant placering

Du får en større spredning af risikoen på din investering

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål?

Hvordan fungerer KontoInvest?

Først og fremmest skal din risikoprofil afdækkes, således at du kan vælge den KontoInvest pulje, der passer til netop din profil. Derpå indbetaler du til en opsparingskonto, hvor dine penge står som kontant indlån.

Herefter investeres for et beløb, der svarer til alle øvrige KontoInvest deltageres indestående. På denne måde bliver det samlede investeringsbeløb tilstrækkeligt stort til, at risikoen spredes ved at investere i et stort antal forskellige typer værdipapirer.

I praksis investeres der i aktier og obligationer via investeringsforeninger samt i individuelle værdipapirer.

Afkastet af investeringerne i KontoInvest indsættes eller hæves på din opsparingskonto hvert år i begyndelsen af januar.

Er det sikkert?

Med KontoInvest investerer du i fællesskab med de øvrige KontoInvest deltagere, hvilket sikrer, at det samlede investeringsbeløb bliver tilstrækkeligt stort til, at risikoen kan spredes ved at investere i et stort antal forskellige typer værdipapirer. Det er ofte svært selv at sprede risikoen lige så effektivt, fordi omkostningerne oftest bliver alt for høje.

I praksis investeres der i aktier og obligationer via investeringsforeninger samt i individuelle værdipapirer.

Kan jeg skifte til en anden pulje på et senere tidspunkt?

Ja. Skifte fra én KontoInvest pulje til en anden kan ske som beskrevet i retningslinjerne. Retningslinjerne finder du under beskrivelsen af de enkelte KontoInvest-puljer.

Hvordan bliver jeg beskattet?

Er din KontoInvest-pulje tilknyttet en pensionsopsparing, bliver afkastet beskattet med pensionsafkastskat.

Børneopsparing beskattes ikke.

Med forbehold for at skattereglerne i Danmark kan ændre sig.

Kan jeg flytte min investering til et andet pengeinstitut?

Nej, KontoInvest er et særligt tilbud i netop dit pengeinstitut og kan derfor ikke flyttes med til et andet pengeinstitut. Hvis du ønsker at opsige din aftale om KontoInvest, kan det ske som beskrevet i retningslinjerne. Retningslinjerne finder du under beskrivelsen af de enkelte KontoInvest-puljer.

Hvad koster KontoInvest?

Investorer i KontoInvest betaler hvert et årligt administrationsgebyr, der varierer, alt efter hvilken KontoInvest-pulje du vælger. Administrationsgebyret dækker vederlag til dit pengeinstitut for rådgivning, administration og depotgebyrer. Da omkostningerne er højere ved forvaltning af aktier, vil omkostningerne i de KontoInvest-puljer med flest aktier typisk være højere end ved KontoInvest puljer med flest obligationer. Du kan læse mere om administrationsgebyret i retningslinjerne, som du finder under de enkelte KontoInvest-puljer.

Administrationsgebyret opkræves hvert år i januar måned, eller når du udtræder af din aftale om investering i KontoInvest-puljer.

Hvordan bliver mine penge investeret?

I praksis investeres der i aktier og obligationer via investeringsforeninger samt i individuelle værdipapirer. BankInvest sørger løbende for at justere investeringerne på baggrund af forventningerne til de finansielle markeder og træffer de overordnede investeringsmæssige beslutninger gennem daglige analyser af relevante økonomiske, politiske og markedsmæssige forhold. Forskellen på puljerne er andelen af aktier og obligationer. Større andel af aktier giver typisk en større sandsynlighed for et højere afkast over tid. Den risiko, du løber, vil tilsvarende typisk være højere, jo flere aktier du har.

Kan jeg opsige min KontoInvest-ordning?

Ja, opsigelse af KontoInvest kan ske som beskrevet i retningslinjerne. Samme regler gælder ved delvis udbetaling af beløb. Retningslinjerne finder du under beskrivelsen af de enkelte KontoInvest-puljer.

Kan jeg forhøje min investering senere?

Ja, du kan ved indbetaling på din KontoInvest-pulje vælge, om indbetalingen skal ske løbende eller ved at indsætte et engangsbeløb - eller begge dele.

Hvilken investering passer bedst til mig?

Dette afhænger af din risikoprofil. I samråd med din rådgiver kan du få afdækket netop din profil, og derefter vælge hvilken KontoInvest pulje der passer til dig. Forskellen på puljerne er andelen af aktier og obligationer. Større andel af aktier giver typisk en større sandsynlighed for et højere afkast over tid, ligesom den risiko du løber, tilsvarende typisk vil være højere, jo flere aktier du har.


Er KontoInvest en ansvarlig investering?

Ja - Kapitalforvalteren bag KontoInvest-puljerne, BankInvest, er en af Danmarks førende kapitalforvaltere inden foransvarlige investeringer.

I 2020 blev BankInvest faktisk kåret til Danmarks bedste til ansvarlige investeringer af det internationale London-baserede finanstidsskift CFI.co.

Her til venstre kan du se lidt om, hvordan vi sikrer os, at dine penge bliver investeret ansvarligt.

» Læs mere om hvorfor KontoInvest er en ansvarlig investering her

Information omkring PAL-skat i KontoInvest